top of page

Af Mette Øllegaard, frivillig i Global Dignity 

 

Når man taler med Ea Lundsteen, kan man mærke, den enorme energi hun udstråler og det er umuligt ikke at blive påvirket af den. Selv igennem telefonen kan hendes sætninger, ordstrøm og stemme booste mig, og jeg får det helt overdrevet fantastisk med at være en del af Global Dignity efter at have talt med hende. Det er ikke så underligt, at Ea er grundpillen og primus motor i GD Jylland, og at holdet derovre er super engageret. Hendes ildsjæl smitter af på mig og alle omkring hende.

 

Ea er 42 år og mor til tre. Den ældste på 19 år er allerede uddannet som vejleder i Global Dignity, og det er et givende fællesprojekt for mor og datter. Ea har dog måttet love, at hun ikke dukker op som vejleder på sin datters skole! De to andre børn er 6 og 7 år, og er nettop blevet puttet, da jeg fanger Ea på telefonen.

 

Arbejdsmæssigt har Ea valgt at være selvstændig. Det passer sig bedst til hendes nysgerrighed og iværksætterånd, og hun nyder at have et fleksibelt arbejdsliv med mange forskellige opgaver. Hun er ejer af Lundsteen, og her arbejder hun med personlig coaching og ledelse. Idag har hun været travlt beskæftiget til messe i Fredericia. Der skal hun være dommer til Danish Entrepreneurship Award.

 

Hvad fik dig til at blive frivillig i Global Dignity?

“Jeg havde slet ikke noget kendskab til Global Dignity for et år siden. En dag var jeg i København til en networking dag og Mette Weber fik introduceret mig for organisationen. Jeg syntes, at det passede i en god tråd med mit arbejde og Mette vidste, at der snart ville være vejledertræning. Jeg meldte mig til meget hurtigt. Det var en rigtig fed og mega cool oplevelse. Hurtigt efter var jeg med ude og være vejleder første gang.” Ea besluttede sig herefter for at få Jylland på landkortet i Global Dignity sammenhæng.

 

Den 15. december er der Global Dignity dag på den største skole i Kolding, og der bliver en rigtig god mediedækning. Ea brænder for sin vejledergruppe i Jylland. Hun har lige håndplukket et hold vejledere fra sit netværk, og deres engagement og entusiasme er stort. Jeg kan høre, at hun er ret stolt af dem, og hun fortæller med glæde, at de hurtigt efter deres uddannelse inviterede hinanden til brainstorm omkring Global Dignity i Jylland. “Det er rart, at jeg ikke føler mig alene mere herovre,” siger hun. “Jeg vil gerne se GD brede sig til hele landet, så det ikke kun er i København.”

 

Hvad er værdighed for dig?

“Værdighed er at være ærlig overfor sig selv og andre. At have respekt for andre og

møde mennesker, der hvor de er, og prøve at forstå hvor de kommer fra. Det er jo ikke sikkert man kan forstå alle mennesker, men man kan i det mindste prøve. Og så at vise ydmyghed, når andre mennesker viser tillid til mig.”

 

Hvad har rørt dig mest i dine oplevelser med GD?

“Det var da vi var på en lille bitte skole lige uden for Ringsted. Tavlerne lignede noget med skudhuller i, og det var et meget hårdt miljø. Der var en elev der ikke ville tage solbrillerne af, så vi kunne se ham i øjnene.” Det havde været ret svært i starten, dog ændrede det sig efter et par timer. Da eleverne kom til at høre hinandens historier, lærte de ting, som de ikke havde vidst før om hinanden. “Man kunne virkelig mærke, at de fik en større forståelse for deres kammerater.”

 

Hvad er dit allerbedste råd til en ny vejleder?

“At turde spinge ud i det! Turde tro på at være sig selv er rigeligt,til at bære det igennem! Og være hurtig til at komme ud og prøve det efter uddannelsen. Efter en måned bliver lidt at gnisten mindre og man bliver måske i tvivl om, at man kan gennemføre det.”

 

Det er vigtigt for Ea, at få sagt, at hun ikke før har set så meget energi, når man sætter fok der er ukendte over for hinanden sammen. Heller ikke på arbejdspladser eller i andre organisationer. “Måske er det, fordi det er frivilligt. Måske er det fordi man arbejder med værdighed, og det spreder sig som ringe i vandet. Der er rigtig mange nye vejledere i Jylland med stort drive, og de gør det godt, fordi det er fællesskabet, der styrer det.”

 

Ea ser Kolding som kandidat til Værdighedens By 2016, og hun vil bruge  2015 til at opruste jyderne til det. Jeg er slet ikke I tvivl om, at det vil lykkes med den energi hun har. 

 

“Man kunne virkelig mærke, at de fik en større forståelse for deres kammerater”

bottom of page