top of page

Vi arbejder ud fra 5

værdighedsprincipper

1. Et hvert menneske har ret til at leve et værdigt liv.   

3. Værdighed betyder at have friheden til at træffe egne valg i livet og at blive mødt med respekt for netop dette.   

4. Vores egen værdighed er afhængig af andres.   

2. Et værdigt liv betyder, at man har muligheden for at nå sit personlige potentiale. En forudsætning for det er, at man har adgang til at leve et sundt liv, at man har mulighed for at tage sig en uddannelse og få et job og en indkomst, så man kan skabe sig en sikker tilværelse.   

5. Værdighed bør være en rettesnor for alle handlinger i livet.   

bottom of page